Schedules

VARSITY

Aug 6, 2018
7:00 pm
Girls Varsity Soccer @ New Albany High School
New Albany High School > NAHS Eagle Stadium (Darby High School)
Aug 14, 2018
7:00 pm
Girls Varsity Soccer @ Upper Arlington High School
Upper Arlington High School > Stadium (Darby High School)
Aug 17, 2018
6:45 pm
Girls Varsity Soccer @ St. Francis DeSales HS (Columbus)
St. Francis DeSales High School > Alumni Stadium (Darby High School)
Aug 21, 2018
7:00 pm
Girls Varsity Soccer vs Westerville South High School
4200 Leppert Road Hilliard, OH 43026
Aug 23, 2018
7:00 pm
Girls Varsity Soccer vs Westerville North High School
4200 Leppert Road Hilliard, OH 43026
Aug 28, 2018
7:15 pm
Girls Varsity Soccer @ Delaware Hayes High School
Delaware Hayes High School > Cornell Stadium (Darby High School)
Aug 30, 2018
7:00 pm
Girls Varsity Soccer vs Hilliard Davidson High School
4200 Leppert Road Hilliard, OH 43026
Sep 1, 2018
2:30 pm
Girls Varsity Soccer vs Bishop Watterson High School
4200 Leppert Road Hilliard, OH 43026
Sep 4, 2018
7:00 pm
Girls Varsity Soccer vs Worthington Kilbourne High School
4200 Leppert Road Hilliard, OH 43026
Sep 11, 2018
7:00 pm
Girls Varsity Soccer vs Olentangy High School
4200 Leppert Road Hilliard, OH 43026
Sep 13, 2018
7:15 pm
Girls Varsity Soccer @ Dublin Scioto High School
Dublin Scioto High School > Stadium (Darby High School)
Sep 18, 2018
7:15 pm
Girls Varsity Soccer @ Big Walnut High School
Big Walnut High School > Big Walnut Lacrosse/Soccer Field (Darby High School)
Sep 20, 2018
7:15 pm
Girls Varsity Soccer @ Dublin Jerome High School
Dublin Jerome High School > Stadium (Darby High School)
Sep 25, 2018
7:00 pm
Girls Varsity Soccer vs Olentangy Berlin High School
4200 Leppert Road Hilliard, OH 43026
Sep 27, 2018
7:15 pm
Girls Varsity Soccer @ Grove City High School
Grove City High School > Greyhound Soccer Stadium (Darby High School)
Oct 2, 2018
7:00 pm
Girls Varsity Soccer @ Thomas Worthington High School
Thomas Worthington High School > Stadium (Darby High School)
Oct 9, 2018
7:00 pm
Girls Varsity Soccer vs Hilliard Bradley High School - Varsity
4200 Leppert Road Hilliard, OH 43026
Oct 11, 2018
7:15 pm
Girls Varsity Soccer @ Marysville High School
Marysville High School > Soccer/Lacrosse Stadium (Darby High School)
Oct 18, 2018
7:00 pm
Girls Varsity Soccer vs Not Listed
4200 Leppert Road Hilliard, OH 43026
Oct 18, 2018
7:00 pm
Girls Varsity Soccer vs Westland High School
4200 Leppert Road Hilliard, OH 43026
Oct 18, 2018
7:00 pm
Girls Varsity Soccer vs Westland Cougars
Darby High School Stadium (Darby High School)
Oct 23, 2018
7:00 pm
Girls Varsity Soccer @ Upper Arlington High School
Upper Arlington High School > Stadium (Darby High School)
Oct 27, 2018
4:00 pm
Girls Varsity Soccer @ Dublin Jerome High School
Westerville South High School > Stadium (Darby High School)

JV

Aug 6, 2018
5:30 pm
Girls JV Soccer @ New Albany High School
New Albany High School > NAHS Eagle Stadium (Darby High School)
Aug 14, 2018
5:15 pm
Girls JV Soccer @ Upper Arlington High School
Upper Arlington High School > Stadium (Darby High School)
Aug 17, 2018
5:00 pm
Girls JV Soccer @ St. Francis DeSales HS (Columbus)
St. Francis DeSales High School > Alumni Stadium (Darby High School)
Aug 21, 2018
5:30 pm
Girls JV Soccer vs Westerville South High School
4200 Leppert Road Hilliard, OH 43026
Aug 23, 2018
5:30 pm
Girls JV Soccer vs Westerville North High School - JVA Girls Soccer
4200 Leppert Road Hilliard, OH 43026
Aug 28, 2018
5:30 pm
Girls JV Soccer @ Delaware Hayes High School
Delaware Hayes High School > Cornell Stadium (Darby High School)
Aug 30, 2018
5:30 pm
Girls JV Soccer vs Hilliard Davidson High School
4200 Leppert Road Hilliard, OH 43026
Sep 1, 2018
1:00 pm
Girls JV Soccer vs Bishop Watterson High School
4200 Leppert Road Hilliard, OH 43026
Sep 4, 2018
5:30 pm
Girls JV Soccer vs Worthington Kilbourne High School - JV A
4200 Leppert Road Hilliard, OH 43026
Sep 11, 2018
5:30 pm
Girls JV Soccer vs Olentangy High School - JV A
4200 Leppert Road Hilliard, OH 43026
Sep 13, 2018
5:30 pm
Girls JV Soccer @ Dublin Scioto High School
Dublin Scioto High School > Stadium (Darby High School)
Sep 18, 2018
5:30 pm
Girls JV Soccer @ Big Walnut High School
Big Walnut High School > Big Walnut Lacrosse/Soccer Field (Darby High School)
Sep 20, 2018
5:30 pm
Girls JV Soccer @ Dublin Jerome High School - JV
Dublin Jerome High School > Stadium (Darby High School)
Sep 25, 2018
5:30 pm
Girls JV Soccer vs Olentangy Berlin High School
4200 Leppert Road Hilliard, OH 43026
Sep 27, 2018
5:30 pm
Girls JV Soccer @ Grove City High School
Grove City High School > Greyhound Soccer Stadium (Darby High School)
Oct 2, 2018
5:30 pm
Girls JV Soccer @ Thomas Worthington High School - JV
Thomas Worthington High School > Stadium (Darby High School)
Oct 9, 2018
5:30 pm
Girls JV Soccer vs Hilliard Bradley High School - JVA
4200 Leppert Road Hilliard, OH 43026
Oct 11, 2018
5:30 pm
Girls JV Soccer @ Marysville High School
Marysville High School > Soccer/Lacrosse Stadium (Darby High School)